Termeni și condiții

Termeni şi condiţii de utilizare

 
Site-ul www.arcadiamedical.ro este proprietatea ARCADIA.
Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.arcadiamedical.ro. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora.
Arcadia îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.
 

Acces
 

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale oferite de către Arcadia – Spitale și Centre Medicale, precum şi accesul la articole şi informaţii medicale.
Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Arcadia nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
 

Articole şi informaţii

 
Articolele şi informaţiile medicale publicate pe site-ul www.arcadiamedical.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă de medici specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Arcadia. Scopul acestora este de a oferi informaţii ştiinţifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca instrumente în înţelegerea diverselor boli sau a diverşilor termeni medicali.
Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site nu se pot substitui consultului medical direct sau recomandărilor şi tratamentului date de medicul dvs. şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza investigaţiilor şi a analizelor dvs. medicale. În cazul în care sunteţi îngrijorat de starea dvs. de sănătate, vă sfătuim ca, pe lângă informaţiile obţinute prin intermediul site-ului www.arcadiamedical.ro, să consultaţi fie medicul dvs., fie unul dintre medicii noştri specialişti pentru a obţine un sfat competent.
 

Drepturi de autor
 

Arcadia Hospital oferă acces liber la site-ul său şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Arcadia. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a Arcadia. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Arcadia – Spitale și Centre Medicale sau a partenerilor săi.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
Arcadia îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Arcadia – Spitale și Centre Medicale şi serviciile sale.
 

Reguli de utilizare
 

Nu sunt permise:
 
  • Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site.
  • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate.
  • Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
  • Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Legături externe

 
Prin intermediul site-ului www.arcadiamedical.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri terţe.
Arcadia Hospital nu-şi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor site-uri, drept pentru care vă sfătuim să luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare specifice lor.
 

Traducerea informațiilor de pe paginile site-ului
 

En
The translation of the information on the websites of Medical Network Arcadia is realized through the application Website Translator-Google Translate. Arcadia does not assume any responsibility for the exactness of these translations.
The eventual clarifications or additional information can be obtained by those interested accessing the Call Center service – 004 0232 20 2000 or the e-mail address: info@arcadiamedical.ro
 
Sp
La traducción de las informaciones existentes en las páginas web de la Red Médica Arcadia se realiza a través de la aplicación Traductor del sitio web – Traductor de Google. Arcadia no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de estas traducciones.
Cualquier aclaración o información adicional puede ser obtenida por los interesados, con acceso al servicio Centro de llamadas – 004 0232 20 2000 o en la dirección de correo electrónico: info@arcadiamedical.ro
 
Fr
La traduction des renseignements trouvés sur les pages d’Internet du Réseau Médical Arcadia est réalisée par l’intermède de l’application Website Translator – Google Translate. Arcadia ne s’assume pas la responsabilité pour l’exactitude de ces traductions.
Les éventuelles clarifications ou informations supplémentaires peuvent être obtenues par les personnes intéressées en accédant le service du Centre d’Appel 004 0232 20 2000 ou sur l’adresse de courrier électronique: info@arcadiamedical.ro.
 
It
La traduzione delle informazioni dalle pagine di internet della Rete Medicale Arcadia viene fatta tramite l’applicazione Website Translator – Google Translate. Arcadia non si assume la responsabilita’ per la correttezza di queste traduzioni.
I possibili chiarimenti o informazioni supplementari possono essere ottenuti da quelli interessati, con l’accesso del servizio di Call Center – 004 0232 20 2000 o all’indirizzo e-mail: info@arcadiamedical.ro
 
Ger
Die Übersetzung der Auskünfte auf den Internet Seite des ärztlichen Netzwerks Arcadia wird durch die Anwendung Website Translator – Google Translate durchgeführt. Arcadia übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit dieser Übersetzungen.
Die eventuellen Erläuterungen oder zusätzlichen Angaben können von den interessierten Personen durch den Zugriff auf Call Center – 004 0232 20 2000 oder unter die E-mail Adresse: info@arcadiamedical.ro erzielt warden.
 
Rus
Перевод  информаций на сайтах интернета Медицинской Сети Аркадия осуществляется через сайта Вебсайт Переводчик – Переводчик Гоогле. Аркадия не несет ответственности за точность перевода.
Возможные разъяснения или дополнительная информация может быть получены для те, кто заинтересованны  через Информационному Центру – 004 0232 20 2000 или по электронной почте: info@arcadiamedical.ro.
 

Răspundere
 

Arcadia nu va răspunde pentru nicun fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:
 
  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
  • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute de pe site-ul www.arcadiamedical.ro;
  • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul site-ului.
Răspunderea pentru informaţiile, opiniile şi conţinutul articolelor publicate pe site-ul www.arcadiamedical.ro, pe blogul Arcadia aparţine în exclusivitate autorilor.

Programeaza-te!

Introdu datele, iar noi te vom suna în cel mai scurt timp!

Dacă nu te sunăm în următoarele 5 minute de la trimiterea mesajului, beneficiezi de o consultare gratuită!